ÖPPET 2017:

Under våren har vi öppet för förhandsbokade grupper.

 • Företag
 • Föreningar
 • Skolor
 • Institutioner
 • Privata grupper etc.

Boka Ert besök på:

info@ebbamalabruk.se

eller på

Tel: 0454 - 77 40 00

Välkomna med Er bokning!

/AR


Visste du att:

Att C.E Johansson var måtten mästare och var känd som världens noggrannaste man är bekant.
Men visste Du att många anser att USA vann första världskriget med hjälp av Johanssons måttsats?
USA War Department inköpte måttsatser och bestämde att Johanssons system skulle vara standard vid alla civila och militära verkstäder vid framställning av krigsmateriel. Det var 1915.

Sveriges industriella revolution

TEKNIK, KULTUR och HISTORIA

Från u-land till industrination på 100 år.

Sverige genomgick åren 1850-1950 en fantastisk förvandling från att vara en av Europas fattigaste jordbruksländer till att bli en rik industrination med välstånd och välfärd. Det är viktigt att vi nu är medvetna om att vårt välstånd vilar på att vi fortsätter att vara en exportinriktad industrination med en stark verkstadsindustri. Som u-land hade vi svält, hungersnöd och massemigration. Som i-land har vi välstånd, välfärd och immigration.

Historien om hur förvandligen gick till är viktig att ta del av och reflektera över. Från 1890 och fram till 1950-talet var tillväxtakten starkare i Sverige än i något annat land. Verkstadsindustrins framsteg blev avgörande för utvecklingen. På Ebbamåla Bruk, som förmodligen är Europas bäst bevarade och mest kompletta verkstadsindustrifrån tiden, kan Du uppleva och lära om epoken.

Gå en guidad tur genom historien och bruket. Lyssna till berättelsen och se vattenkraftverk, modellsnickeri, järngjuteri, smedja en stor mekanisk verkstad med remdrift och likström. Här finns också ingenjörsvillan, arbetarkasernen, skyddsrummet, pumphuset och parken med bågbro, damm och vinkast.

Besök den nya utställningen MADE IN SWEDEN. Här kan Du se ett stort antal av de uppfinningar som slog världen med häpnad och gav Sverige intäkter och världsrykte som en ledande industrination. Utställningen är byggd med stöd av Riksantikvarieämbetet.

Boka en byavandring i industrilandskapet vid Mörrumsån. Byn speglar industrialiseringen och utgör en veritabel industrihistorisk park. Här fanns kimröksfabrik, stärkelsefabrik, spritfabrik, träullsfabrik, gräddmejeri etc. De små industrierna försvann, kvar finns husen, lämningarna och en spännande historia.


Senaste Nytt

2017-02-17

72 TIMMAR OCH KRISBEREDSKAPSVECKA, ett tecken i tiden.

Det moderna samhället är mycket sårbart.Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, MSB, och många kommuner förmedlar nu budskapet om att alla skall vara så förberedda att de klarar 72 timmar i händelse av kris. En kampanj om krisberedskapsvecka startar till våren. Vi förväntas klara vattenförsörjning, mat, värme, informationsinhämtning, etc.

Det gamla samhället var mer robust Ebbamåla bruk tillhör detta.
Vi har vatten i egna brunnar, ved, egen elproduktion, skyddsrum, etc.

Men hur är det ställt i de stora städerna? Vad händer efter 72 timmar?
Det är nog dags att söka minska sårbarheten i vårt moderna samhälle.

2017-01-19

Skolbesök, skolbokningar.
Den unika verkstads och industrimiljön lockar till besök även från Danska skolor.
Gamla maskiner och gammal teknik är spännande och lärorik.


2017-01-11

ARBETE VID VATTENKRAFTVERKET
En ny risgrind tillverkad och satt på plats.
Magnetsiresingsutrustningen till synkrongenerator 2 reparerad.
2:an åter i drift.
För övrigt är det extremt lite vatten i Mörrumsån, 6m2/s.


2016-12

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Mellan Jul och Nyår.
Arbete i vinkastet - här finns alltid ngt att göra.
Vinkastet är ett specialväxthus för vindruvor. Det anses att vinstockarna skall vinterbeskäras mellan jul och nyår.
Vinkastet ligger aldeles intill vattenkraftverket och värmdes upp med elektriska jordkablar, 110volt likström. Nu får rankorna klara sig utan elvärme och de gör dom.
Till hösten skördas vinet igen.
Växthuset och vinstockarna är från 1920-talet. Vindruvorna är Blå Burgund.


2016-12-12

NOBELPRISUTDELNING och SKOLBESÖK.
I förra veckan hade vi årets sista skolbesök på Ebbamåla Bruk. Wägga Gymnasium.
I förra veckan delades också Nobelprisen ut i Stockholm.
Eleverna var med på Sveriges underbara resa från u-land till i-land de tittade på industrilandskapet vid Mörrumsån dår man kan se spåren efter både industrialiseringen och av industrialiseringen.
Utställningen Made In Sweden uppskattades.
Som en Nobelpristagare sa i sitt tal så är meningen med priset och prestationerna att imponeras ocg inspireras.
MADE IN SWEDEN är vår utställning om Svenska uppfinningar som slog världen med häpnad. Utställningens motto är Låt dig imponeras och inspireras.
Visste du att världens första AGA-fyr var Gåsfetens fyr utanför Ronneby?
Men Du visste säkert att Gustaf Dahlen fick Nobelpriset 1912 för konstruktionen av fyren med solventilen.
Nobelpriset i sig är en produkt av sin tid - den industriella revolutionen, av ingenjörskonst och entreprenörskap. Det uttrycker ideer från revolutionen om utveckling, framtidshopp och fred.
Nu kommer den fjärde industriella revolutionen.


2016-11-15

Rapport om naturupplevelser vid risgrinden.
De senaste dagarna har jag sett laxar hoppa,sett hägern, strömstaren och en kungsfiskare alldeles intill grinden!


2016-11-14

Dagligt arbete vid risgrinden.
Det mer än 100-åriga, teknik och industrihistoriskt viktiga, kraftverket , ger en del arbete men det bidrar också till att vi kan nå klimatmålet. Ett överordnat mål.
Det levererar grön el ut på nätet. Elen är Sveriges vita kol.
Men inget kommer utan arbete. Nu under hösten måste risgrinden rensas för hand morgon, middag och kväll. I år är lövfällningsperioden lång, fortfarande måste grinden rensas tre gånger per dag.

2016-11-09

Tack för alla gratulationer och uppskattande mail under veckan med anledning av att Ebbamåla Bruk tilldelades Regionens kulturpris.
Våt industriella kulturarv är ett i högsta grad levande kulturarv, det som ger de ekonomiska förutsättningarna för vårt välstånd, välfärd och demokrati.
Den indutriella revolutionen fortsätter vilket man såg på Blekingedagarna!

2016-11-02

REGION BLEKINGES KULTURPRIS FÖR ÅR 2016 TILLDELADES EBBAMÅLA BRUK!

Fantastiskt roligt och uppmuntrande.
Motiverigen var,
Ebbamåla bruk är unikt i Sverige och troligen även i Europa.
Bruket är ett industriellt kulturarv som väl belyser industrialismens genombrott i Sverige.
På Ebbamåla Bruk tillverkades t.ex. maskiner till pappers- och stärkelseindustrin, träullsmaskiner liksom pressverktyg till Volvo. Verksamheten upphörde 1966.
Genom familjen Randvers omfattande renoveringar kunde bruket åter startas upp med omfattande guide och programverksamhet. Familjen Randvers insatser har varit av stor betydelse för besöksnäringen utmed Mörrumsån och Ebbamåla Bruk har besökts av mer än 3000000 personer sedan återinvigningen.

Ebbamåla Bruk var en maskinindustri baserad på patent och innovationer som leverades i Sverige men även exporterade till Europa, Sydamerika, Sydafrika, Nya Zeeland etc.

Nu är bruket ett industriminne, ett byggnadsminne och ett arbetslivsmuseum som handlar om Sveriges förvandling från ett av Europas fattigaste jordbruksländer till en ledande industrination med välstånd, välfärd och demokrati,
Fortfarande ger vår ställning som en ledande industrination den ekonomiska basen för vår välfärd och vårt välstånd.
Vårt tekniska och industriella kulturarv är en viktig resurs i utbildning och fortsatt utveckling.
Den industriella revolutionen fortsätter.

TEKNIK ÄR KULTUR!

Under våren och hösten 2016 tar vi emot grupper, skolor, föreningar, företag etc.

Detta kan ni boka:

 • FRÅN U-LAND TILL INDUSTRINATION PÅ 100 ÅR.
 • En guidad tur genom historien och bruket

 • INDUSTRILANDSKAPET VID MÖRRUMSÅN.
 • En byavandring genom en veritabel industrihistorisk park

 • MADE IN SWEDEN
 • Ett besök på utställning om Svenska uppfinningar som slog världen med häpnad. Från dynamit till sockertång.

 • VERKSTADSKAFEET.
 • Fika i samband med visning.

På bruket finns också

 • FABRIKSBOD
 • Produkter från smedja och gjuteri

 • VANDRARHEM
 • Boende i k-märkt kasern.