ÖPPET 2017:

Under våren har vi öppet för förhandsbokade grupper.

 • Företag
 • Föreningar
 • Skolor
 • Institutioner
 • Privata grupper etc.

Boka Ert besök på:

info@ebbamalabruk.se

eller på

Tel: 0454 - 77 40 00

Välkomna med Er bokning!

/AR


Visste du att:

Finland firar nu 100 år som självständig stat.

Efter 2:a världskriget betalade Finland ett stort krigsskadestånd till Sovjetunionen.
Finland var enligt uppgift det enda land som helt betalade sitt krigsskadestånd.

I KRIGSSKADESTÅNDET INGICK EN LEVERANS AV 500 TRÄULLSMASKINER AV EBBAMÅLAS PATENT OCH KUNSTRUKTION:

Sveriges industriella revolution

TEKNIK, KULTUR och HISTORIA

Från u-land till industrination på 100 år.

Sverige genomgick åren 1850-1950 en fantastisk förvandling från att vara en av Europas fattigaste jordbruksländer till att bli en rik industrination med välstånd och välfärd. Det är viktigt att vi nu är medvetna om att vårt välstånd vilar på att vi fortsätter att vara en exportinriktad industrination med en stark verkstadsindustri. Som u-land hade vi svält, hungersnöd och massemigration. Som i-land har vi välstånd, välfärd och immigration.

Historien om hur förvandligen gick till är viktig att ta del av och reflektera över. Från 1890 och fram till 1950-talet var tillväxtakten starkare i Sverige än i något annat land. Verkstadsindustrins framsteg blev avgörande för utvecklingen. På Ebbamåla Bruk, som förmodligen är Europas bäst bevarade och mest kompletta verkstadsindustrifrån tiden, kan Du uppleva och lära om epoken.

Gå en guidad tur genom historien och bruket. Lyssna till berättelsen och se vattenkraftverk, modellsnickeri, järngjuteri, smedja en stor mekanisk verkstad med remdrift och likström. Här finns också ingenjörsvillan, arbetarkasernen, skyddsrummet, pumphuset och parken med bågbro, damm och vinkast.

Besök den nya utställningen MADE IN SWEDEN. Här kan Du se ett stort antal av de uppfinningar som slog världen med häpnad och gav Sverige intäkter och världsrykte som en ledande industrination. Utställningen är byggd med stöd av Riksantikvarieämbetet.

Boka en byavandring i industrilandskapet vid Mörrumsån. Byn speglar industrialiseringen och utgör en veritabel industrihistorisk park. Här fanns kimröksfabrik, stärkelsefabrik, spritfabrik, träullsfabrik, gräddmejeri etc. De små industrierna försvann, kvar finns husen, lämningarna och en spännande historia.


Senaste Nytt

2017-03-08

VI PRESENTERAR EN NY BERÄTTELSE OM BLEKINGE.

Den gamla handlade om fattigdom och massemigration.
Den representeras av Mobergs utvandrarna och Rosenbom.

Den nya handlar teknik. industri, välstånd och immigration.
Den nya berättelsen handlar om återvändare, entreprenörskap och innovationer.

Sverige förvandlades från fattigt u-land till en rik och ledande industrination.
Berättelsen beskriver hur Blekinge blev en av Sveriges mest industrialiserade landskap.

Två viktiga berättelser!


2017-02-17

72 TIMMAR OCH KRISBEREDSKAPSVECKA, ett tecken i tiden.

Det moderna samhället är mycket sårbart.Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, MSB, och många kommuner förmedlar nu budskapet om att alla skall vara så förberedda att de klarar 72 timmar i händelse av kris. En kampanj om krisberedskapsvecka startar till våren. Vi förväntas klara vattenförsörjning, mat, värme, informationsinhämtning, etc.

Det gamla samhället var mer robust Ebbamåla bruk tillhör detta.
Vi har vatten i egna brunnar, ved, egen elproduktion, skyddsrum, etc.

Men hur är det ställt i de stora städerna? Vad händer efter 72 timmar?
Det är nog dags att söka minska sårbarheten i vårt moderna samhälle.


2017-01-19

Skolbesök, skolbokningar.
Den unika verkstads och industrimiljön lockar till besök även från Danska skolor.
Gamla maskiner och gammal teknik är spännande och lärorik.

Under våren och hösten 2016 tar vi emot grupper, skolor, föreningar, företag etc.

Detta kan ni boka:

 • FRÅN U-LAND TILL INDUSTRINATION PÅ 100 ÅR.
 • En guidad tur genom historien och bruket

 • INDUSTRILANDSKAPET VID MÖRRUMSÅN.
 • En byavandring genom en veritabel industrihistorisk park

 • MADE IN SWEDEN
 • Ett besök på utställning om Svenska uppfinningar som slog världen med häpnad. Från dynamit till sockertång.

 • VERKSTADSKAFEET.
 • Fika i samband med visning.

På bruket finns också

 • FABRIKSBOD
 • Produkter från smedja och gjuteri

 • VANDRARHEM
 • Boende i k-märkt kasern.

Region Blekinges kulturpris 2016

Ebbamåla bruk har tilldelats Region Blekinges kulturpris för 2016. Priset delades ut i samband med Blekingedagen.