ÖPPET 2017:

Öppet för förhandsbokade grupper.

 • Företag
 • Föreningar
 • Skolor
 • Institutioner
 • Privata grupper etc.

Boka Ert besök på:

info@ebbamalabruk.se

eller på

Tel: 0454 - 77 40 00

Välkomna med Er bokning!

/AR


Visste du att:

DU VET SÄKERT ATT UTAN EL STANNAR SVERIGE. ELFÖRSÖRJNINGEN ÄR MYCKET VIKTIG:
Allt går nu med electricitet. ( Tage Danielsson electricitetsvisan.)
Många har bidragit till att utveckla tekniken inom området, Tessla, Edison, Westinghouse m.fl.
Men visste Du att Jonas Wenström var först med att ta patent på ett utvecklat trefassystem 1890?
Det blev grunden för ASEA.
En reporter på BLT var nu på utflykt med ubåten HMS Halland som drivs av en Stirlingmotor.
Visste Du att Stirlingmotorn uppfanns av en Skotsk präst, Robert Stirling, 1818?
Det är en kraftmotor som drivs av uppvärmd luft.
Aven John Ericsson konstruerade varmluftsmaskiner. Hans hette Caloric och många tusen tillverkades i
i Amerika och Sverige. John Ericsson konstruerade varmluftsmaskiner som drevs av solenergi.
Nu efter 150 år konstrueras stora anläggningar där Stirlingmotorer drivs av solenergi.
Gamla uppfinningar som till slut slår igenom.
Ibland är uppfinningar före sin tid. Nu finns tex, bättre material.
På Ebbamåla Bruk har vi avancerade verkstadsmaskiner för framställning av kugghjul från vår industriella revolution.
Men visste Du att redan de gamla grekerna kunde framställa kugghjul t.o.m. volventa kugghjul.
Man hittade för 100 år sedan en märklig apparat på havets botten, 2000år gammal.
Antikytheramekanismen beskrivs som en mekanisk \\\\\\\"dator\\\\\\\" som kunde räkna fram och visa himlakropparnas rörelser för skilda tider, tidpunkter för olympiader m.m.
För att framställa en sådan krävs bl.a. stort matematisk kunskap och mycket mekanisk kunnande.
Det kan inte ha varit en enstaka produkt. Kanske fanns där början till en industriell revolution.
Harry Martinsson, Nobelpristagaren, var väldigt kunnig och intresserad av teknik.
Han var också oroad av miljöförstötingen.
Han opera ANIARA handlar om bådadera.
Världens första rorofartyg fick namnet Aniara. Ett Walleniusfartyg.
Båten är nu skrotad men skeppsklockan hänger på gjuteriets vägg i Ebbamåla.
Gjutarklockorna användes för att kalla samman vid avgjutning.
En av sångerna i Aniara är Gjuteriarbetarnas sång.
\\\\\\\\\\\\\\\" Snart är den här vår sköna gjutjärnstid.......\\\\\\\\\\\\\\\"

Sveriges industriella revolution

TEKNIK, KULTUR och HISTORIA

Från u-land till industrination på 100 år.

Sverige genomgick åren 1850-1950 en fantastisk förvandling från att vara en av Europas fattigaste jordbruksländer till att bli en rik industrination med välstånd och välfärd. Det är viktigt att vi nu är medvetna om att vårt välstånd vilar på att vi fortsätter att vara en exportinriktad industrination med en stark verkstadsindustri. Som u-land hade vi svält, hungersnöd och massemigration. Som i-land har vi välstånd, välfärd och immigration.

Historien om hur förvandligen gick till är viktig att ta del av och reflektera över. Från 1890 och fram till 1950-talet var tillväxtakten starkare i Sverige än i något annat land. Verkstadsindustrins framsteg blev avgörande för utvecklingen. På Ebbamåla Bruk, som förmodligen är Europas bäst bevarade och mest kompletta verkstadsindustrifrån tiden, kan Du uppleva och lära om epoken.

Gå en guidad tur genom historien och bruket. Lyssna till berättelsen och se vattenkraftverk, modellsnickeri, järngjuteri, smedja en stor mekanisk verkstad med remdrift och likström. Här finns också ingenjörsvillan, arbetarkasernen, skyddsrummet, pumphuset och parken med bågbro, damm och vinkast.

Besök den nya utställningen MADE IN SWEDEN. Här kan Du se ett stort antal av de uppfinningar som slog världen med häpnad och gav Sverige intäkter och världsrykte som en ledande industrination. Utställningen är byggd med stöd av Riksantikvarieämbetet.

Boka en byavandring i industrilandskapet vid Mörrumsån. Byn speglar industrialiseringen och utgör en veritabel industrihistorisk park. Här fanns kimröksfabrik, stärkelsefabrik, spritfabrik, träullsfabrik, gräddmejeri etc. De små industrierna försvann, kvar finns husen, lämningarna och en spännande historia.


Senaste Nytt

2018-01-10

Nu har vi äntligen den nya asynkrongeneratorn på plats och i drift vid turbin 1.
Den går jättefint. Det höga flödet med åtföljande högt bakvatten gör att effekten är låg nu.
Redan på lördag skall flödet minska i Mörrumsån enligt prognosen från SMHI då sjunker bakvattnet, fallhöjden ökar och elproduktionen ökar. Grön el från Mörrumsån.


2018-01-09

Nu har jag öppnat alla luckor i dammen. Det kommer mycket vatten i Mörrumsån.
Just nu kommer C,a 80 m3 i sekunden. Men enligt prognoserna från SMHI skall det avta snart. Nu har vi maxflödet. Det höga vattenflödet medför att bakvattnet stiger och fallhöjden minskar.
Så förmycket vatten ökar inte elproduktionen.
Men man kan glädja sig åt den vackra rimfrosten på träd och byggnader!


2018-01


GOTT NYTT ÅR!
EU HAR PROKLAMERAT 2018 SOM KULTURARVSÅRET!

- VI VILL ÅTERFÖRA KULTURARVET TILL DET OFFENTLIGA MEDVETANDET; GE DET DEN VÄRDIGHET SOM DET FÖRTJÄNAR OCH STÄRKA VÅR IDENTITET! (EU)

Den största kulturella revolutionen sedan neoliticum är den industriella revolutionen.
Den industriella evolutionen gav Europa och Sverige välstånd, välfärd och demokrati.
Eu består av industrinationer. Det är Europas attraktionskraft och styrka.

DET STORA KULTURARVET FRÅN VÅR INDUSTRIELLA REVOLUTION BÖR UNDER ÅRET ÅTERFÖRAS TILL DET OFFENTLIGA MEDVETANDET!

På Ebbamåla bruk kan vi visa besökarna det som kanske är Europas bäst bevarade maskinindustri.
Med alla byggnader, kraftverk, maskiner, verktyg bevarade. Det är ett viktigt kulturarv.

På utställningen MADE IN SWEDEN lyfter vi fram Svenska uppfinnare och uppfinningar som bidrog till att förvandla Sverige och världen.

2017-12-23

EN GOD JUL ÖNSKAS ALLA VÅRA BESÖKARE; BÅDE DOM SM VARIT HÄR OCH DE SOM SKALL KOMMA!

Nu julveckan har haft de sista besökarna för året, företag och skolor, och vi hade tur med vädret.
Elden är släckt i ässja och smältugn.
Det enda som hörs är turbinernas ljud i kraftverket.

Strömstaren har kommit till Mörrumsån knixar framför risgrinden.2017-11-13

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA PÅ BESÖK.
I dag hade vi besök av blivande maskiningenjörer från BTH.
De gick den Guidade turen genom maskinindustrin och historien.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Sveriges underbara resa från u-land till industrination\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
Om inte den resan skall bli en tur och returresa är det viktigt att vara medveten om det var industrialiseringen som gav oss välfärd och välstånd och förutsättningar för demokrati etc, och att det är den exportinriktade industrin som är den ekonomiska ryggraden i industrinationen Sverige.
Utan industri blir det inget välstånd och ingen välfärd.
De blivande maskiningenjörerna är viktiga!
2017-11-07

UTBILDNINGSKURS FÖR ARBETSLIVSMUSEER TILL VÅREN.
Anordnare är ARBETETS MUSEUM i NORRKÖPING och ARBETSAM.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ELKRAFTSPRODUKTION

Det är av stor vikt att trygga det vattenanknutna industriella kulturarvet på lång sikt.
Att omvandla vattnets kraft till elektrisk energi i äldre vattenkraftverk kräver kunskap om hur man får allt att fungera rent tekniskt, hur man sköter och reparerar.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Ebbamålas vattenkraftverk är gammalt. Det är av första generationen, av nordeuropeisk nordamerikansk typ. Tre stående Francissturbiner, öppna vinkelväxlar, horisontella axlar och stora svänghjul.
Turbinerna är lagrade i pockenholz, kuggarna i vinkelväxeln är av avenbok. Den äldsta generastorn är från 1895, en Siemens och Halske likströmsmaskin. Den kallades för lysmaskinen.
Allt i kraftverket förutom det elektriska är tillverkat på bruket. Vattenturbiner i olika storlekar var en av produkterna.
Här vid Mörrumsån har man nyttjat vattnets kraft och fiskat lax i många hundra år, innan bruket kom till låg här en kvarn som flyttades en bit nedströms, Corlins kvarn. Ruinerna finns kvar.2017-10-18

Hösten och lövfällningen är en besvärlig tid för de som sköter vattenkraftverk.
Risgrindarna fylls med löv som hindrar flödet. Arbete med rensning.
Nu bygger vi två nya risgrindar, de gamla hade skadats av is förra vintern.


2017-10-11
EON PÅ BESÖK.
I dag hälsar vi en Eon-grupp välkomna.
Eon är faktiskt en av våra stadiga kunder. Vi säljer elproduktionen till bolaget, grön el.
Gruppen skall också få titta på lysmaskinen. Vår äldsta generator. Det är en Siemenss & Halske från 1895.
De första användningen av el var för belysningen. Det elektriska ljuset förvandlade tillvaron.
Det fanns byar och städer som hade ljus och de som låg i mörker.
Anläggningar som Ebbamåla var tidiga med tekniken. Här fanns resurser, tekniskt kunnande, vattenkraft, verkstäder och framtidstro.
Mer om lysmaskinen kan du se och läsa under rubriken MASKINER.

2017-010-07

GULDEKENGALA

I dag delas det tunga priset ut, GULDDEKEN i Ronneby. Priset har 6 kategorier.
Ett näringslivspris för att stimulera och motivera framgångar inom näringslivet i Blekinge.
Vi har levererat GULDEKEN i många år.
Designad, handformad och slutligen gjuten i vårt historiska gjuteri.
I samma gjuteri göts altarstakarna till Kyrkhults och Ringamåla kyrkor.
Men mest har här gjutits maskingods och pressverktyg och delar till Volvobilar sedan 1927.20017-09-19
Fint besök.
En KUNGSFISKARE besökte mig idag då jag jobbade vid kraftverket.
En fantastisk vacker fågel!

2017-09-13

På lördag fm. ser vi fram emot besök av Ljungby Motorhistoriska Klubb med fina veteranbilar.
Klubbmedlemmarna är också viktiga kulturarbetare inom teknik och industrihistoria.

Detta kan ni boka:

 • FRÅN U-LAND TILL INDUSTRINATION PÅ 100 ÅR.
 • En guidad tur genom historien och bruket

 • INDUSTRILANDSKAPET VID MÖRRUMSÅN.
 • En byavandring genom en veritabel industrihistorisk park

 • MADE IN SWEDEN
 • Ett besök på utställning om Svenska uppfinningar som slog världen med häpnad. Från dynamit till sockertång.

 • VERKSTADSKAFEET.
 • Fika i samband med visning.

På bruket finns också

 • FABRIKSBOD
 • Produkter från smedja och gjuteri

 • VANDRARHEM
 • Boende i k-märkt kasern.

Medlem i Svenska Industriminnesföreningen och TICCIH. Arbetsmuseernas samarbetsorganisation

Maskiner

Ebbamålas historiska maskinpark, från 1850-1950. Den industriella revolutionens maskiner.

Produkter från Ebbamåla

Exempel på några av alla de produkter som tillverkats i Ebbamåla.

Region Blekinges kulturpris 2016

Ebbamåla bruk har tilldelats Region Blekinges kulturpris för 2016. Priset delades ut i samband med Blekingedagen.