ÖPPET 2018:

Juli:

Öppet måndagar kl 13.00-15.00, med guidad visning kl 13.00.

Öppet för förhandsbokade grupper.

 • Företag
 • Föreningar
 • Skolor
 • Institutioner
 • Privata grupper etc.

Boka Ert besök på:

info@ebbamalabruk.se

eller på

Tel: 0454 - 77 40 00

Välkomna med Er bokning!

/AR


Visste du att:

VAD ÄR KLOCKAN?

Visste Du att vi frågar vad klockan är inte vad uret är därför att kyrkklockorna klämtade var timme och angav tidens flykt och synkroniserade livet i byn och staden.

I Lunds domkyrka finns det fantastiska medeltida uret från 1422.
Den visar den kristna och geocentriska världsbilden.
Konsturet var maskinernas maskin och höjden av teknik och naturvetenskap i förening.
Kristopher Polhem, den Svenska mekanikens fader lärde sig mycket då han som ung renoverade uret i Uppsala domkyrka.
Den industriella revolutionen har rötter hos urmakarna som kunde utföra komplicerade kalkyler för kuggjul och drev och sedan framställa dessa.

Balls to the wall!

Då gick ångmaskinen för fullt och centrifugalregulatorns kulor pekade mot väggen.
I den mekaniska verkstan kan Du se en ångmaskin av Ebbamålas fabrikat med James Watts centrifugalregulator.
O.K

Det är inte O.K säger svenska politiker idag om icke acceptabelt beteende.
Men vad betyder det egentligen och var kommer det ifrån?
Många uttryck kommer från vår industriella revolution, som gå som smort, lägga på en rem, smida medan det är varmt etc.

O.K. skrev de tyska tryckeriarbetarna på det som var rättat och klart för tryckpressarna.
Ohne Korrektur. Den Amerikanska tryckeribranchen dominerades av immigranter från Tyskland på 1800-talet.
O.K. blev O.KEY !

Alkemisterna försökte framställa guld. Det lyckades inte
T.o.m. August Strindberg försökte göra guld inspirerad av Swedenborgs tankar.
Han lyckades men guldet vara bara kattguld.

Bättre gick det för Eric Lundblad på ASEA då han försökte göra diamanter på artificiell väg.
Han var inspirerad av Balzars von Platens tankar.
Konstgjorda diamanter har bl.a, industriell användning.
Alla vet att uppfinningar och innovationer är jätteviktiga för industrinationen Sverige och för att att vi skall kunna behålla välstånd och välfärd.
Men visste Du att det var SKF som initierade tillverkning av bilar i Sverige. Enligt uppgift för att öka försäljningen av sina kullager.
Det lyckades, nu 100 år senare är Volvo lastbilar Sveriges största företag med en omsättning av 302 miljarder därefter följer Volvo Cars.


DU VET SÄKERT ATT UTAN EL STANNAR SVERIGE. ELFÖRSÖRJNINGEN ÄR MYCKET VIKTIG:
Allt går nu med electricitet. ( Tage Danielsson electricitetsvisan.)
Många har bidragit till att utveckla tekniken inom området, Tessla, Edison, Westinghouse m.fl.
Men visste Du att Jonas Wenström var först med att ta patent på ett utvecklat trefassystem 1890?
Det blev grunden för ASEA.

Sveriges industriella revolution

TEKNIK, KULTUR och HISTORIA

Från u-land till industrination på 100 år.

Sverige genomgick åren 1850-1950 en fantastisk förvandling från att vara en av Europas fattigaste jordbruksländer till att bli en rik industrination med välstånd och välfärd. Det är viktigt att vi nu är medvetna om att vårt välstånd vilar på att vi fortsätter att vara en exportinriktad industrination med en stark verkstadsindustri. Som u-land hade vi svält, hungersnöd och massemigration. Som i-land har vi välstånd, välfärd och immigration.

Historien om hur förvandligen gick till är viktig att ta del av och reflektera över. Från 1890 och fram till 1950-talet var tillväxtakten starkare i Sverige än i något annat land. Verkstadsindustrins framsteg blev avgörande för utvecklingen. På Ebbamåla Bruk, som förmodligen är Europas bäst bevarade och mest kompletta verkstadsindustrifrån tiden, kan Du uppleva och lära om epoken.

Gå en guidad tur genom historien och bruket. Lyssna till berättelsen och se vattenkraftverk, modellsnickeri, järngjuteri, smedja en stor mekanisk verkstad med remdrift och likström. Här finns också ingenjörsvillan, arbetarkasernen, skyddsrummet, pumphuset och parken med bågbro, damm och vinkast.

Besök den nya utställningen MADE IN SWEDEN. Här kan Du se ett stort antal av de uppfinningar som slog världen med häpnad och gav Sverige intäkter och världsrykte som en ledande industrination. Utställningen är byggd med stöd av Riksantikvarieämbetet.

Boka en byavandring i industrilandskapet vid Mörrumsån. Byn speglar industrialiseringen och utgör en veritabel industrihistorisk park. Här fanns kimröksfabrik, stärkelsefabrik, spritfabrik, träullsfabrik, gräddmejeri etc. De små industrierna försvann, kvar finns husen, lämningarna och en spännande historia.


Senaste Nytt

KULTURARVSDAGEN 8/9 018

MYCKET VERKSTAD I BLEKINGE

EBBAMÅLA BRUK

11.00-12.00 Guidad tur.
\"SVERIGES UNDERBARA RESA FRÅN U-LAND TILL INDUSTRINATION\".

11.00-15.00 UTSTÄLLNING ÖPPEN.
\"MADE IN SWEDEN\" Utställning om viktiga Svenska uppfinningar under vår industriella revolution.

11.00-15.00 AKTIVITETER I SMEDJA OCH GJUTERI

2018-09-04
BESÖK FRÅN LTH PÅ ONSDAG.
På onsdag kommer det årliga besöket av studenter från Lunds tekniska högskola.
De brukar gå den guidade turen \\\"Från u-land till industrination\\\" titta på utställningen \\\" Made in Sweden\\\" och sova över i arbetarkasernen.
I år blir det spännade, 30 studenter skall prova på att forma i sand och gjuta. Hands on!KULTURARVDAG
LÖRDAG 8/9-18
11.00-16.00

Det handlar om det stora arvet från DEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN.
Det stora Kulturarvet som gav oss och fortfarande ger oss förutsättningarna för välfärd, välstånd, demokrati, jämlikhet m.m.

SVERIGES PROFIL I VÄRLDEN ÄR INDUSTRINATIONENS.
BLEKINGE ÄR ETT AV SVERIGES MEST INDUSTRIALISERADE LANDSKAP.

EBBAMÅLA BRUK ÄR EN AV EUROPAS BÄST BEVARADE MASKININDUSTRIER FRÅN EPOKEN.


PROGRAM

11.00 -. 12.00 Guidad tur SVERIGES UNDERBARA RESA FRÅN U-LAND TILL INDUSTRINATION PÅ 100 år.

11.00-15.00 MADE IN SWEDEN- en utställning som handlar om uppfinningar och konstruktioner som gav Sverige världsrykte som industrination. Stora och små företag blev resultatet. De utgör fortfarande en stomme i Svensk exportinriktad verkstadsindus

Extravisningar söndag 19:e aug.

Kl. 11.00
Kl. 14.00Industrimiljöer med med gamla maskiner, rostigt järn, spännande byggnader i rött tegel blir till inspiration för målare, fotografer och filmare.
Här på Ebbamåla Bruk märker vi det,
Här finns ju den kanske bäst bevarade maskinindustrin i en mycket vacker natur vid Mörrumsån.
Natur och kultur.


ÖPPET
Måndagen den 6:e augusti Guidad tur. Sveriges underbara resa från u-land till industrination.
Turen tar en timme. Förhandsbokning behövs ej.
ÖPPET

Söndag. 13.00
Måndag 13.002018-07-27
Morgan-clubben kom på besök på sommarens varmaste dag. 34 grader celsius.
En eloge till gruppen som stod ut i värmen och visade stort intresse under visningen.
Ebbamåla har stark koppling till bilhistoria.

Här producerades pressverktygen till Volvo bilarna och många andra detaljer.
Ägarna var själva bilintresserade och köpte, en Styer 6 cyl. på 20-talet, sedan Packard, Lotus etc.
För att hålla vätskebalansen fick vi äkta Morgan-mineralvatten.

Detta kan ni boka:

 • FRÅN U-LAND TILL INDUSTRINATION PÅ 100 ÅR.
 • En guidad tur genom historien och bruket

 • INDUSTRILANDSKAPET VID MÖRRUMSÅN.
 • En byavandring genom en veritabel industrihistorisk park

 • MADE IN SWEDEN
 • Ett besök på utställning om Svenska uppfinningar som slog världen med häpnad. Från dynamit till sockertång.

 • VERKSTADSKAFEET.
 • Fika i samband med visning.

På bruket finns också

 • FABRIKSBOD
 • Produkter från smedja och gjuteri

 • VANDRARHEM
 • Boende i k-märkt kasern.

Medlem i Svenska Industriminnesföreningen och TICCIH. Arbetsmuseernas samarbetsorganisation

Maskiner

Ebbamålas historiska maskinpark, från 1850-1950. Den industriella revolutionens maskiner.

Produkter från Ebbamåla

Exempel på några av alla de produkter som tillverkats i Ebbamåla.

Region Blekinges kulturpris 2016

Ebbamåla bruk har tilldelats Region Blekinges kulturpris för 2016. Priset delades ut i samband med Blekingedagen.