ÖPPET 2019:

Öppet för förhandsbokade grupper.

 • Företag
 • Föreningar
 • Skolor
 • Institutioner
 • Privata grupper etc.

Boka Ert besök på:

info@ebbamalabruk.se

eller på

Tel: 0738 - 17 21 71

Välkomna med Er bokning!

/AR


Visste du att:

För mer än 100 år sedan körde en elbil 148,5km på en laddning!
Batteriet var en uppfinning av Waldemar Jungner, ett silver-kadmiumbatteri med basisk elektrolyt.
Man ansåg då att det bara var en tidsfråga innan elbilarna skulle dominera på vägarna.
Men det tog 100 år innan batteriutvecklingen fick ny fart och elbilarna blev vanligare.
Ackumulatorfabriken Jungner ligger nu i Oscarshamn och är franskägd.

Nu går trafiken snabbt genom fibrer mellan Ebbamåla och världen i övrigt.
MEN VISSTE Du ATT DET GICK LIKA SNABBT FÖRR 110 ÅR SEDAN?
Med telegrafi skickade man tex 1910 beställningar från Oslo till Ebbamåla och det meddelandet gick faktiskt fram lika fort som nu.

Sveriges industriella revolution

TEKNIK, KULTUR och HISTORIA

Från u-land till industrination på 100 år.

Sverige genomgick åren 1850-1950 en fantastisk förvandling från att vara en av Europas fattigaste jordbruksländer till att bli en rik industrination med välstånd och välfärd. Det är viktigt att vi nu är medvetna om att vårt välstånd vilar på att vi fortsätter att vara en exportinriktad industrination med en stark verkstadsindustri. Som u-land hade vi svält, hungersnöd och massemigration. Som i-land har vi välstånd, välfärd och immigration.

Historien om hur förvandligen gick till är viktig att ta del av och reflektera över. Från 1890 och fram till 1950-talet var tillväxtakten starkare i Sverige än i något annat land. Verkstadsindustrins framsteg blev avgörande för utvecklingen. På Ebbamåla Bruk, som förmodligen är Europas bäst bevarade och mest kompletta verkstadsindustrifrån tiden, kan Du uppleva och lära om epoken.

Gå en guidad tur genom historien och bruket. Lyssna till berättelsen och se vattenkraftverk, modellsnickeri, järngjuteri, smedja en stor mekanisk verkstad med remdrift och likström. Här finns också ingenjörsvillan, arbetarkasernen, skyddsrummet, pumphuset och parken med bågbro, damm och vinkast.

Besök den nya utställningen MADE IN SWEDEN. Här kan Du se ett stort antal av de uppfinningar som slog världen med häpnad och gav Sverige intäkter och världsrykte som en ledande industrination. Utställningen är byggd med stöd av Riksantikvarieämbetet.

Boka en byavandring i industrilandskapet vid Mörrumsån. Byn speglar industrialiseringen och utgör en veritabel industrihistorisk park. Här fanns kimröksfabrik, stärkelsefabrik, spritfabrik, träullsfabrik, gräddmejeri etc. De små industrierna försvann, kvar finns husen, lämningarna och en spännande historia.


Senaste Nytt

2019-03-05

Ett vårtecken!


VÄLKOMMEN TILL FISKEPREMIÄR
Lördagen den 9 mars 2019.

Korv och kaffe vid vindskyddet i Åmma kl. 10.30
Fisket startar kl. 09.00

Arrangör Mörrumsåns fvo Ebbemåla-Åmma


2019-02-27
Det mer än 100-åriga vattenkraftverket går nu för fullt, båda aggregaten.
Vi är självförsörjande och levererar grön el till nätet.
Bruket är nu en klimatpositiv besökanläggning. Inga co2 utsläpp och leverans av grön el.
Vilket är unikt inom besöksnäringen.
2019-02-20

På aktuellt i går, Cyberattacker förbereds mot det Svenska elnätet. En attack väntas och kan orsaka total samhällskolapps.

Inget ljus, ingen, värme, ingen mat etc, följderna av elbrist blir mycket allvarliga.

Här driver vi ju ett mycket gammalt kraftverk som försörjde bruket men även byn med ström.
Det var så kallad o-drift, det fanns inget stort nät. Det började som öar av upplysta områden vid kraftverken.


Genom att förbereda kraftverken för modern ö-drift skulle omfattningen av en katastrof minska.
Det finns tusentals små kraftverk i Sverige, många i Blekinge, som skulle kunna utrustas för ö-drift.
Denna teknik lösning skulle bidra till ett mer hållbart samhälle.2019-02-19

Klimatpositiv åtgärd.
Nu är asynkrongeneratorn på plats vid turbin 2, remmen ligger på.
Vi har också fått mer vatten, flödet har ökat i Mörrumsån efter torråret 2018.
Nu kan vi öka produktionen och leveransen av grön el.
Behovet av el ökar, personbilar, lastbilar båtar ja tom. flygplan skall ju kunna gå med el.
Våra gamla små kraftverk kan bidra, det gäller att utnyttja de koldioxidnegativa resurserna vi har i landet.2019-02-04
Vi fick ett trevligt besök idag. En grupp nyanlända, asylsökande.
Vi genomförde följande;

Sveriges underbara resa från u-land till industrination på 100 år. Guidad tur.
Made In Sweden en utställning om svenska uppfinningar och resulterande företag.
Besökarna från bl.a. mellanöstern var väldigt engagerade.

De var väldigt intresserade och det måste vara viktigt att se och förstå hur vårt moderna Sverige skapades. Migrationstemat är viktigt,
Ebbamåla grundades som bekant av smålänningar som först emigrerade och sedan återvände. Över en miljon emigrerade men mindre känt är att etthundratusen återvände. Återvändarna kom att betyda mycket för vårt land.2019-02-03

I dag snöröjning med brukets traktor Volvo BM 430 med bakblad och skopa.
2 dm snödjup ungefär.


2019-01-24

Nu börjar det äntligen rinna lite mer vatten i Mörrumsån.
Sedan ett tag går nu aggregat 1. Men de stora vattenkraftverken står still, deras turbiner slukar mer för att gå.
Nu är flödet 5m3 per sekund. Normalmedelvattenföring är 27,5m3/sek.
Den torra sommaren 2018 sätter fortfarande sina spår.


2019-01-23

DYNAMIT!

Dynamitkistan i vattenkraftverket var inte tom, där låg dynamit.
Dynamit kan bli instabil och farlig när den åldras.
Nobel lyckades med att stabilisera nitroglycerin med hjälp av bl.a. kiselgur men i längden kan den bli farlig.
Jag utnyttjade vapenamnestin och anmälde innehavet till polisen.
Dynamiten, Dynamex, hade legat där sedan 1950-talet, den användes för att spränga isproppar i Mörrumsån för att förhindra översvämningar.
I går kom det expertis från försvaret. De jobbade i kraftverket med att stabilisera sprängämnet sen eldades det upp på säker plats här.
2019-01-22
I går hade vi ett intressant besök från Lunds universitet, folklivsarkivet. Ett intressant samtal som handlade bl.a. om användning av teknik och relationen människa maskin.
Jag reflekterade efteråt om maskiner kunde upplevas som levande varelser-personer.
Båtar har ju namn och vissa imponerande kyrkklockor, vapen, ånglok och maskiner.
Calmare Kitta var en stor kanon, tjocka Berta en annan. Under medeltiden döptes kyrkklockorna och fick namn och faddrar som den stora klockan Maria Laura i Lunds domkyrka.
I modern tid kallades de kolossala hydraulpresserna på bruket i Olofström Stalin och Rosevelt.
En maskin kan verkligen upplevas som levande och som en personlighet.2019-01-16

Lunds Universitet.
TEKNIKLORE är ett forskningsprojekt på Folklivsarkivet som handlar om användning och erfarenhet av teknik i vid bemärkelse.
Ebbamåla Bruk kommer att medverka. Det handlar om relationen mellan människa och maskin.
Den industriella revolutionen byggde på rationalitet men människan är inte helt rationell alla gånger.
Här på bruket finns materiell och immateriell historia från allmogekulturen till informationssamhället.

2019-01-04
Vill ni besöka Ebbamåla Bruk?

Den tar en timme.
Besök utställningen Made in Sweden. Om revolutionerande Svenska uppfinningar 1850-1950.
Vi tar grupper från 4 personer och upp till 200.
Välkomna!
Ni kan boka besöket på tel. 0738 17 21 71


2018-12-31
GOTT NYTT ÅR!
Överste Carl von Dannfelts kanon är laddad.
Det blir salut vid tolvslaget,
(Överste Dannfelt levde ett spännande liv, överste i den Svenska armen, krigsfånge hos Napoleon i Paris. Vid återkomsten köpte han Ramlösa Brunn och Holje bruk. Vid infarten till Olofström ligger hans mausoleum.)


2018-12-26
Vattenkraftverket går nu på låg effekt, den torra sommaren påverkar fortfarande ytor och flöden.


2018-12-25
En lax simmar framför kraftverkets risgrind, en havsörn svävar i cirklar högt ovanför.
Hur det gick vet jag inte.


2018-12-24
GOD JUL!
TILL VÅRA BESÖKARE OCH VÄNNER

Detta kan ni boka:

 • FRÅN U-LAND TILL INDUSTRINATION PÅ 100 ÅR.
 • En guidad tur genom historien och bruket

 • INDUSTRILANDSKAPET VID MÖRRUMSÅN.
 • En byavandring genom en veritabel industrihistorisk park

 • MADE IN SWEDEN
 • Ett besök på utställning om Svenska uppfinningar som slog världen med häpnad. Från dynamit till sockertång.

 • VERKSTADSKAFEET.
 • Fika i samband med visning.

På bruket finns också

 • FABRIKSBOD
 • Produkter från smedja och gjuteri

 • VANDRARHEM
 • Boende i k-märkt kasern.

Medlem i Svenska Industriminnesföreningen och TICCIH. Arbetsmuseernas samarbetsorganisation

Maskiner

Ebbamålas historiska maskinpark, från 1850-1950. Den industriella revolutionens maskiner.

Produkter från Ebbamåla

Exempel på några av alla de produkter som tillverkats i Ebbamåla.

Region Blekinges kulturpris 2016

Ebbamåla bruk har tilldelats Region Blekinges kulturpris för 2016. Priset delades ut i samband med Blekingedagen.